ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ DOMAIN NAME
Για κατοχύρωση domain,

1. γράψτε ένα domain στο πεδίο αναζήτησης
2.  επιλέξτε την κατάληξη που επιθυμείτε
3.  πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση".